[[TitleIndustry]]

Šta je to vruće valjanje? Koje su prednosti i nedostaci?

Date:Jun 05, 2019

Vruće valjanje je proces oblikovanja čelične ploče, koja se odnosi na formiranje valjaka pod uvjetom da čelik ili legura nisu potpuno ohlađeni i mekši. Glavne karakteristike su:

Prednosti: konstrukcija odljevka ingota može se uništiti, veličina zrna čelika se može prečistiti, a defekti mikrostrukture mogu se eliminirati, tako da se mikrostruktura i mehanička svojstva čelika mogu poboljšati. Ovo poboljšanje se uglavnom odražava u smjeru valjanja, tako da čelik više nije izotropan u određenoj mjeri, a mjehurići, pukotine i labavost nastali tijekom lijevanja mogu se također zavarivati pod djelovanjem visoke temperature i tlaka.

Nedostaci:

1. Nakon vrućeg valjanja, nemetalne inkluzije (uglavnom sulfidi i oksidi, kao i silikati) u čeliku se prešaju u tanke listove, što rezultira delaminacijom (međuslojem). Delaminacija uveliko pogoršava vlačna svojstva čelika duž smjera debljine, a mogu se pojaviti interlaminarne suze tijekom skupljanja vara. Lokalno naprezanje izazvano skupljanjem zavara često je nekoliko puta više od deformacije granice popuštanja, što je mnogo veće od onog koje je uzrokovano opterećenjem.

2.Postojeći napon uzrokovan neravnomjernim hlađenjem. Preostalo naprezanje je unutarnje samo-fazno naprezanje ravnoteže bez vanjske sile, a toplo valjani čelični profil sa svim vrstama sekcija ima ovakvu vrstu zaostalog naprezanja. Što je veća veličina presjeka općeg čelika, veći je preostali napon. Iako je zaostalo naprezanje samo-faza ravnoteže, ona još uvijek ima određeni utjecaj na performanse čeličnih elemenata pod djelovanjem vanjske sile. Na primer, može imati negativne efekte na deformacije, stabilnost, otpornost na zamor i tako dalje.


Par: Koja je razlika između austenitnog i martenzitnog nerđajućeg čelika?

Sljedeći: Kako se može koristiti čelik otporan na habanje i kako ga napraviti?